Istoricul Parohiei Sfinții Împărați - Galata

Istorie Ianuarie 14, 2013

Parohia “Sf Imp Constantin şi Elena - Galata” Iaşi este alcătuită din cca 500 de familii creştin ortodoxe ce locuiesc pe colina Galata a municipiului Iaşi în partea sa vestică. Până în luna iulie a anului 1996, data reînfiinţării Mănăstirii Galata prin hotărârea Sf Sinod al B.O.R., lăcaşul de cult al parohiei a fost biserica “Înălţarea Domnului” din incinta acestei mănăstiri, ctitorie a domnitorului Petru Schiopu.
Din acest moment care poate fi considerat pe drept cuvânt momentul unui nou început a parohiei, preotul Manole Gheorghe, numit la data de 1 iulie 1996 prin decizie mitropolitană paroh al acestei unităţi de cult cu misiunea de a identifica şi procura un teren propice construirii unei noi biserici parohiale şi totodată de a proiecta şi execută acest nou lăcaş de cult, a putut înţelege împreună cu credincioşii săi mult mai bine durerea Sf Apostol Pavel exprimată în cuvintele sale spuse către galateni: “O, copiii mei, pentru care sufăr iarăşi durerile naşterii, până ce Hristos va lua chip în voi.” (Galateni 4,19).

După mai multe încercări şi căutări asidue cauzate pe de o parte de natură instabilă din punct de vedere geologic a dealului Galata, iar pe de altă parte de instabilitatea economică dar şi politică a oamenilor din acea vreme, parohia reuşeşte cu eforturi deosebite să cumpere un teren stabil în suprafaţa de 1500 mp. situat în centrul parohiei în zona de platou a dealului Galata pe care PF. Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, îl sfinţeşte la praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din ziua de 29 iunie 1999, punând şi sfinţind totodată şi piatra de temelie a noii biserici parohiale cu hramul “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.
Din luna iulie a anului 1996 până în primăvara anului 2003, anul finalizării noii biserici parohiale, problema spaţiului de cult a fost rezolvată într-o oarecare măsură prin extinderea capelei “Acoperământul Maicii Domnului” din incinta Centrului de Plasament Galata, prin alipirea pe latura estică a unei construcţii din metal şi lemn, ce deserveşte în prezent că prăznicar, construcţie ce a fost sfinţită la praznicul Sfinţilor 40 de Mucenici din data de 9 martie 1997.
Sfinţirea demisolului bisericii parohiale a avut loc la praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena din anul 2004, la slujba de sfinţire participând un sobor de peste 30 de preoţi şi diaconi înconjuraţi de majoritatea creştinilor parohiei. În primăvara anului 2009 s-a finalizat zidăria noii biserici parohiale iar în toamna anului 2010 s-a executat în întregime acoperişul bisericii cu învelitoare din tabla de cupru. Faţada bisericii a fost executată în anul 2011 iar tencuielile interioare cu fresca neagră au fost finalizate pe parcursul anului 2012 urmând că lucrările de pictură interioară să fie abordate pe măsură stangerii fondurilor necesare.
Începând cu praznicul Adormirii Maicii Domnului din 15 august 2012 cu binecuvântarea Inaltpreasfintitului Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei, sfintele slujbe se desfăşoară în nouă biserică parohială care a fost amenajata în acest sens cu toate cele necesare.
Un moment remarcabil din istoria parohiei îl constituie şi vizita Inaltpreasfintiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei din ziua de duminică 10 ianuarie 2010 la slujba Vecerniei, ocazie cu care biserica a primit în dar un nou Sfânt Antimis.
Biserica parohială “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - Galata” preia elementele tradiţionale ale bisericii ortodoxe moldoveneşti, doar prezenta demisolului constituind un element nespecific stilului tradiţional cu rolul de a integra bisericii noi funcţiuni auxiliare adecvate necesitaţilor actuale ale ansamblurilor de cult ortodox la nivel de parohie, fără a dăuna însă aspectului general şi armoniei proporţiilor caracteristice stilului.
În plan biserica are forma trilobata dezvolatata pe schema tradiţională: antepridvor deschis - pridvor - pronaos - naos - altar(cu diaconicon şi proscomidiar), la care se adăugă turla clopotniţei alipita pe latura de nord în zona pronaosului.
De remarcat este faptul că pridvorul şi pronaosul, în pofida gradului mai ridicat de dificultate ce implica această soluţie, sunt acoperite cu câte o calotă sferică cu diametrul de 4,50 m respectiv 6,0 m. Totodată s-a ales soluţia, chiar dacă mai dificilă, de susţinere a turlei centrale de pe naos (încheiată cu o calotă sferică ce are înălţimea la cheie de 20,50 m) prin intermediul a 4 pendentivi pe 4 arce oblice (la 45 grade) cu deschiderea de 3,90 m care la rândul lor sunt susţinute prin intermediul a altor 4 pendentivi de 4 arce mari în plin cintru cu deschiderea de 6 m şi înălţimea la cheie de 7,75 m.
Biserica parohiei fiind aşezată în imediata apropiere a 3 centre de protecţie socială a copilului: Centrul de Plasament Galata cu 136 de copii, Centrul Gulliver cu 35 de copii cu sindromul HIV, Centrul Maternus cu 15 mame cu copii nou născuţi, parohia a desfăşurat şi o bogată activitate pastoral filantropica aceasta reflectându-se în ajutoarele în valoare de cca 50.000 euro acordate copiilor din aceste centre sociale, între parohiei şi conducerea celor 3 centre întocmindu-se un protocol de colaborare în luna iunie a anului 2000.